Novice

Zaključeno je Razširjeno temeljno usposabljanje odraslih za TR in prehod v ZG v povezavi s podnebnimi spremembami

16.11.2016

Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo posodobitev programa za Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj in dve njegovi izvedbi. V septembru so se zato lahko z vsebinami brezplačno seznanili vodilni delavci v izobraževanju odraslih v oktobru pa mentorji študijskih krožkov. Učna gradiva so na voljo v zaprtem delu nastajajoče spletne strani, ki ga še urejamo.

Strani