Novice

Nacionalni podnebni načrt

27.11.2020

V zimskih dneh potrebujemo energijo zlasti za ogrevanje in tehnološke pridobitve našega doma kot so hladilnik, hladilna skrinja, kuhinjski aparati in podobno. Pogled z ravni, ki posameznika presega, a ga vseeno zadeva, omogoča nacionalni podnebni načrt. Prav z racionalizacijo rabe energije namreč najbolj prispevamo k trajnosti.

30-letnica izida knjige Governing the commons (Elinor Ostrom, 1990)

20.09.2020

Knjiga opisuje upravljanje z naravnimi viri na 280 straneh, strukturiranih v šest poglavij. Govori o rabi vodá, gozdov, namakalnih sistemov in drugih zemljišč, kjer redno prihaja do nasprotij med posamezniki, skupnostmi in državami v zvezi z njihovo rabo. Res je ribje jate, gozdni prostor, morja in jezera težko preprosto razdeliti med posamezne lastnike in njihove potrebe.

Razmišljanje o izobraževanju odraslih

09.10.2019

V 142. številki specializirane revije za trajnostni razvoj EOL je bil v rubriki Podnebni dosje objavljen daljši intervju z dr. Nevenko Bogataj. Beseda je tekla o študijskih krožkih in trajnostnem razvoju. V Sloveniji bi morali ohraniti in spodbujati vse oblike oblikovanja pristnih skupnih odločitev, agrarne skupnosti zaščititi pred usihanjem in okrepiti mrežo študijskih krožkov.

Narava, izziv vseživljenjskega izobraževanja – povzetki

27.06.2019

Konec maja je v Tolminu potekal strokovni dogodek za vse, ki želijo v svojo ponudbo programov usposabljanja in izobraževanja vplesti tudi naravo in trajnost. Na dogodku so sodelovali dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Nevenka Bogataj, Anton Komat, Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planike, Miro Kristan, vodje enote za okolje in prostor na Posoškem razvojnem centru in drugi.

Vabilo za sodelovanje na evropskem tednu trajnostnega razvoja 2018

08.05.2018

V državah EU bo letos že četrtič potekal Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (30. 5. – 5. 6. 2018), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja. Vabimo vse, ki v tednu 30. maj - 5.

Brezplačna e-knjiga 5 pametnih mest

05.07.2017

Doba Fakulteta je izdala e-knjigo, v kateri je predstavljeno pet svetovnih mest, ki so uspešno zmanjšala obremenjevanje okolja in spodbudila razvoj visokotehnoloških podjetij.

Evropski teden trajnostnega razvoja 2017

20.05.2017

ETREvropski teden trajnostnega razvoja (ETTR - European Sustainable Development Week - ESDW) je vse-evropska pobuda za spodbujanje in večjo predstavljivost aktivnosti, projektov in dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj.

Strani