Novice

Narava, izziv vseživljenjskega izobraževanja – povzetki

27.06.2019

Konec maja je v Tolminu potekal strokovni dogodek za vse, ki želijo v svojo ponudbo programov usposabljanja in izobraževanja vplesti tudi naravo in trajnost. Na dogodku so sodelovali dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Nevenka Bogataj, Anton Komat, Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planike, Miro Kristan, vodje enote za okolje in prostor na Posoškem razvojnem centru in drugi.

Vabilo za sodelovanje na evropskem tednu trajnostnega razvoja 2018

08.05.2018

V državah EU bo letos že četrtič potekal Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (30. 5. – 5. 6. 2018), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja. Vabimo vse, ki v tednu 30. maj - 5.

Brezplačna e-knjiga 5 pametnih mest

05.07.2017

Doba Fakulteta je izdala e-knjigo, v kateri je predstavljeno pet svetovnih mest, ki so uspešno zmanjšala obremenjevanje okolja in spodbudila razvoj visokotehnoloških podjetij.

Evropski teden trajnostnega razvoja 2017

20.05.2017

ETREvropski teden trajnostnega razvoja (ETTR - European Sustainable Development Week - ESDW) je vse-evropska pobuda za spodbujanje in večjo predstavljivost aktivnosti, projektov in dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj.

Zaključeno je Razširjeno temeljno usposabljanje odraslih za TR in prehod v ZG v povezavi s podnebnimi spremembami

16.11.2016

Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo posodobitev programa za Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj in dve njegovi izvedbi. V septembru so se zato lahko z vsebinami brezplačno seznanili vodilni delavci v izobraževanju odraslih v oktobru pa mentorji študijskih krožkov. Učna gradiva so na voljo v zaprtem delu nastajajoče spletne strani, ki ga še urejamo.

Strani