Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

V tej rubriki najdete vsebine in gradiva povezana z delom Andragoškega centra Slovenije na projektu »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.«

Logotip podnebni cilji v vzgoji in izobraževanjuNamen projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na delovanje in vse večja nihanja narave. Želimo zapolniti vrzeli v znanju, da bi s svojimi odločitvami povzročali čim manj škode drugim in naravi. S sodelovanjem javnih zavodov na področju izobraževanja želimo doseči sinergije in povezavo podnebnih ciljev in vsebin z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj. Želimo komunicirati o naravi, podnebnih spremembah in našem odzivanju nanje na več ravneh zahtevnosti.

Cilj projekta je »večati prisotnost s podnebnimi spremembami povezanih vsebin oz. kompetenc v izobraževanju«

Povezani cilji projekta so konceptualizirati način vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje, oblikovati, izpeljati in ovrednotiti izobraževalni program, oblikovati nova in posodobiti obstoječa učna gradiva z novimi vsebinami o podnebnih spremembah in didaktičnimi pristopi za njihovo razumevanje in upoštevanje.