O projektu

V projektu »Podnebni cilji in vsebine v VIZ« sodelujeta dve ministrstvi in štiri krovne organizacije na področju izobraževanja. Tako široko sodelovanje je pomemben korak, ki kaže napredek pri sistematičnem vključevanju podnebja v izobraževalno delo.

Vključenost »podnebnih« ciljev in vsebin v izobraževalne programe ni edini pokazatelj, ki kaže na vrednoto trajnosti. Ta vrednota se pokaže na vseh ravneh delovanja sistema. Na osebni ravni pomeni razvijanje odnosa do naravnega okolja na institucionalni pa odpoved rigoroznim in počasnim vzorcem delovanja, ki ovirajo prilagajanje spremembam. Sodelovanje med institucijami predstavlja premik k večji dinamičnosti in bolj celostnemu in trajnostnemu delovanju na področju podnebja.

Shema projektaž