Energija

Dostopna, razpoložljiva in poceni energija je ključnega pomena za razvoj. Človeštvo že nekaj stoletij uporablja fosilne vire energije (premog, nafta in plin), a ti žal niso obnovljivi, saj potrebujejo milijone let za nastanek, njihove zaloge pa hitro upadajo. Obstajajo pa tudi obnovljivi viri energije, ki zagotavljajo nastanek trajnostne energije – take, ki je namenjena zadovoljitvi sedanjih potreb, ne da bi s tem vplivala na potrebe naših zanamcev.

Obnovljivi viri, ki vključujejo sončno energijo, energijo vetra, biomaso, hidroenergijo in geotermalno energijo, so v naravi v zadostnih, neomejenih količinah oziroma se, v nasprotju s fosilnimi gorivi, obnavljajo hitreje, kot bi jih uspeli porabiti. Njihova raba je okoljsko manj sporna, zato manj vplivajo na kakovost življenjskega okolja. Tehnologija proizvodnje postaja učinkovitejša, s tem pa pada cena energije, dobljene iz obnovljivih virov.

Slabosti obnovljivih virov so predvsem povezane s potrebo po veliki rabi zemljišč.