Uporabljeni viri

Pri pripravi vsebin smo uporabili vire:

  • Anko Boštjan et al. Berilo o trajnosti. Andragoški center Slovenije, Ljubljana 2009.
  • Anko Boštjan et al. Bogataj Nevenka (urednica). Znamenja trajnosti. Andragoški center Slovenije, Ljubljana 2013.