Nacionalni podnebni načrt

27.11.2020

V zimskih dneh potrebujemo energijo zlasti za ogrevanje in tehnološke pridobitve našega doma kot so hladilnik, hladilna skrinja, kuhinjski aparati in podobno. Pogled z ravni, ki posameznika presega, a ga vseeno zadeva, omogoča nacionalni podnebni načrt. Prav z racionalizacijo rabe energije namreč najbolj prispevamo k trajnosti.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije TGP in OVE), energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg in raziskave, inovacije ter konkurenčnost.