Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020

04.10.2021

Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020 sporoča ugodne trende za zaščito morskih in kopenskih območij, a zelo negativne za ohranjanje vrst in njihovih habitatov, zaradi česar upada biološka pestrost. Posledica je upadanje ekosistemskih storitev (koristi, ki jih od narave imamo). Raste kemično onesnaževanje in vse izrazitejše so podnebne spremembe. Povečala se je učinkovitost rabe snovi, poslabšala pa raba vode npr. z izpusti in onesnaževanjem izvirov, podtalnice in morja. Varovanje zdravja in dobrega počutja se torej poslabšuje za zrak, vodo, hrup in druge kazalce. Več na 18 straneh poročila, ki je na voljo v več evropskih jezikih, tudi slovenskem.