Podnebne spremembe

Prevod 5. poročila IPCC

Opomba: 6. poročilo je na voljo v angleščini. Objavljeno je na spletni strani ARSO.

Povezava: