ITR za 2030

03.12.2020

UNESCO je vodilni akter Izobraževanja za trajnostni razvoj. Za obdobje 2020-2030 je razvil priporočila, usmerjena v znanja, veščine, vrednote in navade za vključujoč, pravičen, miroljuben in trajnosten svet.

Generalna skupščina Združenih narodov je v Resoluciji 72/222, ITR imenovala za "integralni element trajnostnega cilja kakovosti izobraževanja in ključno vez z ostalimi cilji trajnostnega razvoja". Na povezavi, ki jo kratko naslavljamo z ITR za 2030 so nadgrajena prizadevanja zadnjih 15 let ter usmeritve v obliki t. i. Roadmap-a za države članice in druge deležnike.