Novice

Viri podatkov o okolju

17.01.2022

Stanje okolja postaja vse pomembnejše tudi za izobraževanje odraslih. Varovanje naravnih vrednot, preprečevanje ne-sonaravnih posegov v prostor ter aktivna sanacija okoljskih motenj se začnejo pri poznavanju delovanja narave. Ključen vir podatkov o okolju v Sloveniji je zlasti ARSO (Agencija Republike Slovenije o okolju).

Podnebne spremembe z vidika njihovih posledic

16.11.2021

Pospešeno segrevanje in pogostejši ekstremi pojavi ne motijo le nas kot posameznikov, ampak povzročajo vse višje stroške in motnje v delovanju skupnosti in družbe kot celote. Infografika Sveta Evrope vsebuje nekaj podatkov o posledicah podnebnih sprememb.

Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020

04.10.2021

Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020 sporoča ugodne trende za zaščito morskih in kopenskih območij, a zelo negativne za ohranjanje vrst in njihovih habitatov, zaradi česar upada biološka pestrost. Posledica je upadanje ekosistemskih storitev (koristi, ki jih od narave imamo). Raste kemično onesnaževanje in vse izrazitejše so podnebne spremembe.

ITR za 2030

03.12.2020

UNESCO je vodilni akter Izobraževanja za trajnostni razvoj. Za obdobje 2020-2030 je razvil priporočila, usmerjena v znanja, veščine, vrednote in navade za vključujoč, pravičen, miroljuben in trajnosten svet.

Nacionalni podnebni načrt

27.11.2020

V zimskih dneh potrebujemo energijo zlasti za ogrevanje in tehnološke pridobitve našega doma kot so hladilnik, hladilna skrinja, kuhinjski aparati in podobno. Pogled z ravni, ki posameznika presega, a ga vseeno zadeva, omogoča nacionalni podnebni načrt. Prav z racionalizacijo rabe energije namreč najbolj prispevamo k trajnosti.

30-letnica izida knjige Governing the commons (Elinor Ostrom, 1990)

20.09.2020

Knjiga opisuje upravljanje z naravnimi viri na 280 straneh, strukturiranih v šest poglavij. Govori o rabi vodá, gozdov, namakalnih sistemov in drugih zemljišč, kjer redno prihaja do nasprotij med posamezniki, skupnostmi in državami v zvezi z njihovo rabo. Res je ribje jate, gozdni prostor, morja in jezera težko preprosto razdeliti med posamezne lastnike in njihove potrebe.

Razmišljanje o izobraževanju odraslih

09.10.2019

V 142. številki specializirane revije za trajnostni razvoj EOL je bil v rubriki Podnebni dosje objavljen daljši intervju z dr. Nevenko Bogataj. Beseda je tekla o študijskih krožkih in trajnostnem razvoju. V Sloveniji bi morali ohraniti in spodbujati vse oblike oblikovanja pristnih skupnih odločitev, agrarne skupnosti zaščititi pred usihanjem in okrepiti mrežo študijskih krožkov.

Strani