Cilji in vsebine

Eno od vprašanj, s katerim se projekt ukvarja, je tudi identificiranje učnih ciljev in vsebin, ki pripomorejo učinkovitemu odzivanju na podnebne spremembe.

Na eni strani gre za cilje in vsebine, ki govorijo neposredno o podnebju in podnebnih spremembah, po drugi pa za spodbujanje splošnejših kompetenc, povezanih s trajnostnim delovanjem.