Podnebne spremembe z vidika njihovih posledic

16.11.2021

Pospešeno segrevanje in pogostejši ekstremi pojavi ne motijo le nas kot posameznikov, ampak povzročajo vse višje stroške in motnje v delovanju skupnosti in družbe kot celote. Infografika Sveta Evrope vsebuje nekaj podatkov o posledicah podnebnih sprememb.

Infografika s podatki o vplivih podnebnih sprememb na ljudi in okolje

Priporočamo v ogled še naslednji infografiki: