Citizen science

Citizen science, ki trenutno v Sloveniji še nima izbrane ustreznice; Skupnostna znanost, ljubiteljska znanost, občestvena znanost … Gre za metodo učenja in raziskovanja, kjer znanstveniki sodelujejo z javnostjo.

Posamezniki, ki sicer sami niso znanstveniki področja, pomagajo pri zbiranju podatkov. Udeleženci se ob tem o veliko naučijo o raziskovani temi, hkrati pa pomagajo k novim znanstvenim spoznanjem. Nove tehnologije omogočajo hitro in učinkovito zbiranje velike količine podatkov, vendar lahko pogosto metodo izpeljemo tudi brez velike tehnološke podpore.

Metoda skupnostne znanosti je za poučevanje o podnebnih spremembah posebej primerna, saj udeleženci opazujejo okolje in se zaradi lastnih opažanj začnejo spraševati o naravi opazovanih procesov ter možnih vzrokih izidov. Lastnim opažanjem ljudje zaupajo, zato je metoda »citizen science« tudi možen način soočanja z dvomi o posledicah spreminjanja podnebja.

V projektu »Podnebni cilji in vsebine v VIZ« smo metodo preizkusili z akcijo opazovanja opraševalcev sončnic, o kateri si lahko več preberete v članku na portalu EPALE.