Splošni pogoji uporabe spletnega mesta znamenjatrajnosti.si

AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.acs.si, so last Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju ACS). Uporabljajo so lahko le v nekomercialne namene, ob tem pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

PRIDRŽKI

Za škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, ki bi izhajale iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij in povezav na tej spletni strani ACS in druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne prevzemajo odgovornosti. To velja tudi za napake ali pomanjkljivosti v vsebini spletne strani. ACS tudi ne prevzema odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s teh spletnih strani ter ni odgovoren za občasno nedelovanje strani.