Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

VITR je vizija vzgoje in izobraževanja, poudarja celovit, interdisciplinaren pristop k pridobivanju znanja, sposobnosti in veščin, potrebnih za trajnostno prihodnost, pa tudi za spremembo vrednot, vedenja in življenjskih navad.

(Resnik Planinc in Ogrin, 2020)