Z Agendo 2030 skušamo spremeniti svet

  • 01.08.2020
  • Agenda 2030 ali Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 je razvojni akcijski program na področju trajnostnega razvoja, ki so ga sprejeli svetovni voditelji na vrhu Združenih narodov septembra 2015.