ITR za 2030

03.12.2020

UNESCO je vodilni akter Izobraževanja za trajnostni razvoj. Za obdobje 2020-2030 je razvil priporočila, usmerjena v znanja, veščine, vrednote in navade za vključujoč, pravičen, miroljuben in trajnosten svet.