Poslovna priložnost ?

Spletna stran je namenjena razumevanju trajnejših povezav med posameznikom, skupnostjo in viri. Domači zgledi so-naravnosti vodijo v poslovne priložnosti, ki jih lahko soustvarja vsak sam. 

Laže je vstopiti v krožno gospodarstvo, zeleno gospodarstvo, zelena delovna mesta in trajnostni razvoj, če lahko svojo idejo brusiš v skupini, kar je že 25 let mogoče tudi v študijskih krožkih.

Znamenja trajnosti navdihujejo nadaljevanje domačih kulturnih vzorcev. Andragoški center Slovenije je v tem kontekstu razvil in izpeljal prvi izobraževalni program za trajnostni razvoj. Na spletni strani ponuja učne vire kot spodbudo spoznanju, da smo neodvisni le navidezno ter nam razpoložljivi viri niso na voljo za vedno in v neomejeni meri.

© 2016 Andragoški center Slovenije

Izdelava spletnega mesta:     
Vsebinska zasnova: