Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020

04.10.2021

Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020 sporoča ugodne trende za zaščito morskih in kopenskih območij, a zelo negativne za ohranjanje vrst in njihovih habitatov, zaradi česar upada biološka pestrost. Posledica je upadanje ekosistemskih storitev (koristi, ki jih od narave imamo). Raste kemično onesnaževanje in vse izrazitejše so podnebne spremembe.