Novice

Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020

04.10.2021

Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020 sporoča ugodne trende za zaščito morskih in kopenskih območij, a zelo negativne za ohranjanje vrst in njihovih habitatov, zaradi česar upada biološka pestrost. Posledica je upadanje ekosistemskih storitev (koristi, ki jih od narave imamo). Raste kemično onesnaževanje in vse izrazitejše so podnebne spremembe.

ITR za 2030

03.12.2020

UNESCO je vodilni akter Izobraževanja za trajnostni razvoj. Za obdobje 2020-2030 je razvil priporočila, usmerjena v znanja, veščine, vrednote in navade za vključujoč, pravičen, miroljuben in trajnosten svet.

Nacionalni podnebni načrt

27.11.2020

V zimskih dneh potrebujemo energijo zlasti za ogrevanje in tehnološke pridobitve našega doma kot so hladilnik, hladilna skrinja, kuhinjski aparati in podobno. Pogled z ravni, ki posameznika presega, a ga vseeno zadeva, omogoča nacionalni podnebni načrt. Prav z racionalizacijo rabe energije namreč najbolj prispevamo k trajnosti.

30-letnica izida knjige Governing the commons (Elinor Ostrom, 1990)

20.09.2020

Knjiga opisuje upravljanje z naravnimi viri na 280 straneh, strukturiranih v šest poglavij. Govori o rabi vodá, gozdov, namakalnih sistemov in drugih zemljišč, kjer redno prihaja do nasprotij med posamezniki, skupnostmi in državami v zvezi z njihovo rabo. Res je ribje jate, gozdni prostor, morja in jezera težko preprosto razdeliti med posamezne lastnike in njihove potrebe.

Razmišljanje o izobraževanju odraslih

09.10.2019

V 142. številki specializirane revije za trajnostni razvoj EOL je bil v rubriki Podnebni dosje objavljen daljši intervju z dr. Nevenko Bogataj. Beseda je tekla o študijskih krožkih in trajnostnem razvoju. V Sloveniji bi morali ohraniti in spodbujati vse oblike oblikovanja pristnih skupnih odločitev, agrarne skupnosti zaščititi pred usihanjem in okrepiti mrežo študijskih krožkov.

Narava, izziv vseživljenjskega izobraževanja – povzetki

27.06.2019

Konec maja je v Tolminu potekal strokovni dogodek za vse, ki želijo v svojo ponudbo programov usposabljanja in izobraževanja vplesti tudi naravo in trajnost. Na dogodku so sodelovali dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Nevenka Bogataj, Anton Komat, Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planike, Miro Kristan, vodje enote za okolje in prostor na Posoškem razvojnem centru in drugi.

Vabilo za sodelovanje na evropskem tednu trajnostnega razvoja 2018

08.05.2018

V državah EU bo letos že četrtič potekal Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (30. 5. – 5. 6. 2018), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja. Vabimo vse, ki v tednu 30. maj - 5.

Strani