Družbene skupnosti

V Sloveniji imamo nekaj primerov lokalnih skupnosti, ki so se uspešno po načelih trajnosti organizirale in uspešno dosegle zastavljene cilje. Eden takih primerov so agrarne skupnosti.

Manjše občine, npr. Solčava služijo Temeljnemu usposabljanju za trajnostni razvoj, za učni objekt, ob katerem se leto za letom učimo, da je trajnost dinamična kategorija in da skupnost svojo vizijo nenehno posodablja - tako pa iz preteklosti prek sedanjosti prihodnost sooblikuje.

Korak proti omenjenim skupnostim so tudi študijski krožki.