Kako EU uresničuje zeleni prehod?

04.04.2022

Evropski svet je določil cilj, da bo EU do leta 2050 postala podnebno nevtralna. Da bi zeleni prehod postal realnost, je treba prilagoditi zakonodajo EU.

Sveženj Pripravljeni na 55 je sklop novih zakonodajnih predlogov in sprememb veljavne zakonodaje EU, na podlagi katerih bo EU lažje zmanjšala svoje neto emisije toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990.

Infografika zeleni prehod