Ekološki odtis

Ekološki odtis je eden izmed najbolj celostnih kazalnikov trajnosti, ki obravnavajo okoljsko dimenzijo razvoja. Omogoča nam spremljanje potreb ljudi po naravnih virih, kot so hrana, les, vlaknine in absorpcija izpustov ogljika. Ponazarja površino, ki jo prebivalstvo potrebuje za ohranjanje svojega načina življenja. Ekološki odtis nam omogoča oceniti, koliko planetov potrebujemo za preživetje trenutnega števila prebivalcev ob dosedanji kakovosti življenja, življenjskem stilu, razvoju tehnologije in bioproduktivni sposobnosti Zemlje.

Vir: ARSO