Etična načela v povezavi s podnebnimi spremembami

16.01.2023

Slika steklene zemlje na gozdnih tleh

Odgovornost, individualna in institucionalna, je temeljni konstitutivni element VITR, ki vključuje podnebne cilje in vsebine. Ravnotežje med univerzalnimi načeli in subjektivnimi zaznavani in vrednotenji je izziv, saj so strukture na različnih ravneh različne, prav tako njihovo delovanje, na kar s(m)o pozorni zlasti v vlogi vodje (npr. previdnost, ker morda ne vemo vsega, upoštevanje medsebojne povezanosti struktur in dejanj) itd. Etični vidiki so v publikaciji Znamenja trajnosti (2013) prioritetni, izpostavlja pa jih tudi Deklaracija UNESCO (2017):

  • previdnost,
  • načelo »ne škoduj«,
  • enakost in pravičnost,
  • solidarnost ter znanje in
  • integriteta v odločanju.

Trajnosti se približamo, kadar nam uspe (krhko) ravnotežje in komplementarnost med področji trajnosti (ekološko, ekonomsko, socialno), akterji, ravnmi implementacije (lokalna, nacionalna, globalna), v izobraževanju med odgovornostjo organizatorjev in udeležencev organiziranega učenja itd.. 

Več o deklaraciji najdete na povezavi.