Novice

Podpišite kodeks »Obisk v naravi«

15.07.2022

Ali ste vedeli, da pri nas obstaja zbirka načel obiska v naravi, ki jo lahko podpišejo organizacije in posamezniki?

Ta kodeks so pripravili slovenski taborniki in nosi naslov »Obisk v naravi.«

Sestavljen je iz petih točk:

Članice EU naj spodbujajo politike in programe za zeleni prehod in trajnostni razvoj

12.07.2022

Svet EU je 16. junija sprejel priporočilo, ki državam članicam svetuje, naj spodbujajo in podpirajo politike in programe učenja za zeleni prehod in trajnostni razvoj. To je ključnega pomena za to, da bodo učeči se vseh starosti pridobili znanje za bolj trajnostno življenje in spretnosti, potrebne na spreminjajočem se trgu dela, ter da bodo zmožni ukrepati za trajnostno prihodnost.

Viri podatkov o okolju

17.01.2022

Stanje okolja postaja vse pomembnejše tudi za izobraževanje odraslih. Varovanje naravnih vrednot, preprečevanje ne-sonaravnih posegov v prostor ter aktivna sanacija okoljskih motenj se začnejo pri poznavanju delovanja narave. Ključen vir podatkov o okolju v Sloveniji je zlasti ARSO (Agencija Republike Slovenije o okolju).

Podnebne spremembe z vidika njihovih posledic

16.11.2021

Pospešeno segrevanje in pogostejši ekstremi pojavi ne motijo le nas kot posameznikov, ampak povzročajo vse višje stroške in motnje v delovanju skupnosti in družbe kot celote. Infografika Sveta Evrope vsebuje nekaj podatkov o posledicah podnebnih sprememb.

Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020

04.10.2021

Evropsko okoljsko poročilo za leto 2020 sporoča ugodne trende za zaščito morskih in kopenskih območij, a zelo negativne za ohranjanje vrst in njihovih habitatov, zaradi česar upada biološka pestrost. Posledica je upadanje ekosistemskih storitev (koristi, ki jih od narave imamo). Raste kemično onesnaževanje in vse izrazitejše so podnebne spremembe.

ITR za 2030

03.12.2020

UNESCO je vodilni akter Izobraževanja za trajnostni razvoj. Za obdobje 2020-2030 je razvil priporočila, usmerjena v znanja, veščine, vrednote in navade za vključujoč, pravičen, miroljuben in trajnosten svet.

Strani