Kazalci trajnostnega razvoja v Sloveniji

19.01.2023

Zajem zaslonske slike kazalnikov

Statistični urad RS vsako leto posodablja podatke o kazalnikih trajnostnega razvoja za Slovenijo. Prikazani so na pregledni spletni strani: Kazalniki trajnostnega razvoja: podatki za Slovenijo.

Ker so podatki prikazani za več let lahko spremljamo izboljšave in padce na določenih področjih. Če se lotevate izobraževanja na področju trajnostnega razvoja pri nas je to nepogrešljiv vir za načrtovanje in učenje.