Središče za raziskave in razvoj na Gočah

18.07.2023

Pogled na Goče

Johanna Robinson in Ema Meden

Na projektu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju razvijamo nove učne metode in gradiva. Med drugimi izvajamo učenje na prostem na več ravneh.

V juliju smo se s sodelavci Andragoškega centra, ki delujemo v središči za raziskave in razvoj odpravili na Goče, kjer smo se ob sprehodu do cerkve Marije Snežne preizkusili v opazovanju in identificiranju različnih tipov opraševalcev s pomočjo učnega gradiva.

Na vrh smo v prijetni senci izvedli refleksijo, kjer smo ugotovili, da smo izmed vseh kategorij zabeležili največ metuljev. Brez tovrstne aktivnosti tega dejstva najbrž ne bi ozavestili. Po refleksij smo nadaljevali z predstavitvijo Evropskega okvirja zelenih kompetenc (Green comp), ki bo v prihodnje zelo pomemben za razvoj izobraževalnih aktivnosti.

Miza in ustvarjalci z delovnimi listi o žuželkah

Dve ženski stojita na robu ceste in gledata trave

Fotografije: Johanna Robinson