Resolucija o Nacionalnem programu za izobraževanje odraslih

V Resoluciji o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih med leti 2022 in 2030 je na izobraževanju za trajnostni razvoj poseben poudarek.

RS
Leto: 
2022
VITR tip dokumenta: