Pariški sporazum - Evropski zeleni dogovor

Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. Da bi Evropa lahko premagala te izzive, bo evropski zeleni dogovor preoblikoval EU v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo in zagotovil:

  • ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050
  • gospodarska rast bo ločena od rabe virov
  • noben človek in noben kraj ne bo prezrt
EU
Leto: 
2019
VITR tip dokumenta: