GreenComp: the European sustainability competence framework

Green Comp predstavlja evropski kompetenčni okvir za področje trajnostnega razvoja.

Ker je skrb za pravičnejšo in bolj zeleno družbo ena od prioritet EU, je Evropska komisija z »Evropskim zelenim dogovorom« predvidela tudi nastanek tega kompetenčnega okvirja.

Okvir nudi podporo izobraževalcem in udeležencem, da svoje programe lažje usmerijo v kompetence za trajnostni razvoj.

Model predstavi 12 »trajnostnih kompetenc,« ki so razvrščene v 4 področja:

  • Živeti vrednote trajnosti (Embodying sustainability values)
  • Sprejemanje kompleksnosti trajnostnih vprašanj (Embracing complexity in sustainability)
  • Vizija trajnostne prihodnosti (Envisioning sustainable future)
  • Delovanje za trajnostni razvoj (Acting for sustainability)

Celotni dokument je v prevodu, za zdaj pa je dostopna angleška različica.

EU
Leto: 
2022
VITR tip dokumenta: