Vabilo za sodelovanje na evropskem tednu trajnostnega razvoja 2018

08.05.2018

V državah EU bo letos že četrtič potekal Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (30. 5. – 5. 6. 2018), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja. Vabimo vse, ki v tednu 30. maj - 5. junij, pa tudi v tednu prej in tednu potem, že načrtujete dogodek ali aktivnost, povezan s trajnostnim razvojem, da njegov opis posredujete tudi v objavo na vseevropski platformi. Hkrati pa dajemo pobudo vsem tistim, ki pripravljate dogodek v maju ali juniju, da ga v okviru možnosti skušate prestaviti v časovni okvir ETTR.

Agenda 2030 na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja, ekonomsko, socialno in okoljsko, in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja. V žarišču procesa Agende 2030 in tudi Evropskega tedna trajnostnega razvoja so letos naslednji cilji:

Cilj 6. Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri

Cilj 7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije

Cilj 11. Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja

Cilj 12. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe

Cilj 15. Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti

Cilj 17. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj

Seveda pa so dobrodošli vsi dogodki, ki se osredotočajo na katerikoli cilj trajnostnega razvoja.

ETTR 2018 prispeva k ambiciozni in univerzalni Agendi 2030 preko spodbujanja k organiziranju aktivnosti, projektov in dogodkov, ki se bodo odvijali v tednu 30. maj – 5. junij 2018, malo prej in potem, ter so tematsko povezani s cilji trajnostnega razvoja in jih podpirajo. Za večjo predstavljivost tematskih aktivnosti je vzpostavljen spletni portal, na katerem so tudi osnovne informacije o pobudi. Evropski teden trajnostnega razvoja tako predstavlja priložnost za bolj celosten pristop h komuniciranju o trajnostnem razvoju v okviru Slovenije, pa tudi za promocijo na evropski ravni.

Vabimo vse, ki v tednu 30. maj - 5. junij, v tednu pred 30. majem in v tednu po 5. juniju že načrtujejo dogodek ali aktivnost, povezan s trajnostnim razvojem, da njegov opis posredujete tudi v objavo na vseevropski platfomi. Hkrati pa dajemo pobudo vsem tistim, ki pripravljate dogodek v maju ali juniju, da ga v okviru možnosti skušate prestaviti v časovni okvir ETTR.

Prijava v Evropski teden trajnostnega razvoja poteka preko spletne strani. Za večjo prepoznavnost in odmevnost so na voljo tudi promocijska gradiva v slovenščini: vabilologotip in obvestilo o dogodku. Ta gradiva so objavljena tudi na spletni strani ETTR.