Evropski teden trajnostnega razvoja 2017

20.05.2017

ETREvropski teden trajnostnega razvoja (ETTR - European Sustainable Development Week - ESDW) je vse-evropska pobuda za spodbujanje in večjo predstavljivost aktivnosti, projektov in dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj. ETTR bo gradil na lanskem uspehu 4.212 aktivnosti v 38 deželah in se bo odvijal v tednu 30. maj – 5. junij 2017.

  1. Začnite takoj! Razmislite, kako bi lahko ozaveščali o trajnostnem razvoju (promovirali trajnostni razvoj) in med ETTR načrtujte aktivnosti, projekt ali dogodek.
  2. Prijavite se! Objavite svojo zamisel na spletni strani ETTR: http://www.esdw.eu/register/
  3. Delujte! Organizirajte in predstavite svojo pobudo, dogodek v času ETTR med 30. majem in 5. junijem 2017! Raziščite, kateri dogodki bodo potekali po Evropi in sodelujte v aktivnostih blizu vas!

Prijavijo se lahko vladne ustanove, raziskovalni centri, vzgojno-izobraževalne organizacije, muzeji, fundacije, zveze, poslovni subjekti ter druge organizacije in skupnosti, pa tudi posamezniki, če predlagani dogodek / projekt predstavlja in spodbuja trajnostni razvoj in prispeva k ciljem trajnostnega razvoja.

Kontakt:

Spletna stran: www.esdw.eu

Facebook: EuropeanSustainableDevelopmentWeek

Twitter: @EuropeanSDWeek

Kontaktna oseba za Slovenijo:

Dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor darja.piciga@gov.si