Okoljski odtis

Okoljski odtis je kazalec trajnostnega razvoja. Predstavlja površino zemljišča, ki ga prebivalstvo potrebuje za ohranjanje svojega načina življenja. Del odtisa so tudi izpusti ogljikovega dioksida in površina morja. Okoljski odtis primerja biološko produktivne površine z vsemi površinami, ki so na voljo, vključno z morjem.

Okoljski odtis odraža hitrost rabe virov in količino pri tem nastalih odpadkov.

Vir: ARSO